Импресум

Шампион

Издавач на порталот Шампиони Иге

Сопственик/основач: Зоран Игески – Иге

ШАМПИОНИ ИГЕ ДООЕЛ

ул. „Шар Планина“ бр.8а
7500 Прилеп, Македонија

Административен контакт

Т.: +389 77 713 616
Е: [email protected]

Маркетинг

Зоран Игески – Иге
Т.: +389 77 713 616
Е.: [email protected]

Главен и одговорен уредник

Зоран Игески – Иге

Редакција

[email protected]
Зоран Игески – Иге
Фоторепортер/снимател: Златко Игески

Медиумот Шампион.МК e Интернет-портал оформен врз основа на Фејсбук-страницата која постои од 2012 година, претходно под името Прилепски спорт. Се објавуваат содржини со, претежно, спортска тематика, поврзани со спортисти и клубови главно од Прилеп и околината, но често и пошироко од Македонија. Тенденција  се материјали (вести, извештаи, осврти, коментари, разговори…) од сопствена продукција низ текстови, фотографии и видеа. Медиумот потсетува на значајни настани од минатото во серијалите „Сто години фудбал во Прилеп“ и „Седумдесет години ракомет во Прилеп“.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. ДА Повеќе